titulní strana    kontakty a zdroje

Jiřina Švorcová

narodila se 25. května 1928 v Kociánovicích
zemřela 8. srpna 2011 v Praze

Herečka, recitátorka, politička, členka ÚV KSČ. Jiřina Švorcová byla dvakrát provdaná, zůstala bezdětná. Tituly: zasloužilá umělkyně, nositelka Řádu práce a Řádu Vítězného února a další.
  životopis


 
Jiřina Švorcová    Žena za pultem    Okres na severu    film a divadlo    e-shop

z dobového tisku

Dobové recenze vybral Petr Bednařík pro svou vysokoškolskou práci na téma "Seriály Jaroslava Dietla Muž na radnici a Okres na severu - Jejich úloha v rámci vysílání Československé televize a dobové hodnocení v médiích". První díl seriálu Okres na severu Československá televize uvedla 15. května 1981 s tím, že seriál natáčela v roce 1980. Na obrazovce běžely týdně dva díly, vždy v pátek a v neděli. Poslední, třináctý díl nazvaný "Setkání" televize odvysílala v pátek 26. června 1981.

Mladá fronta, 1. července 1981
autor neuveden
dobová recenze
Okres na severu uspěl především postavou svého hlavního hrdiny, mnohem méně už jeho spoluhráči, jimž se už nedostalo dostatečného prostoru k tomu, aby si na jejich charakter a jednání mohl divák vytvořit vlastní názor z toho, jak je poznal v dramatické akci.

Rudé právo, 18. července 1981
autor Josef Holý
dobová recenze
V případě Okresu na severu zvlášť vynikla jedna z těch stálých chyb - zveličení role jedince. Ze seriálu nakonec vytlačila tak důležitou zásadu, jakou je kolektivnost práce stranického orgánu, oslabila tak ono kolektivní, soudružské moudro, které ve skutečnosti naplňuje veškeré dění uvnitř strany.

Tvorba, 18. července 1981
autor Petr Bílek
dobová recenze
Z replik jednotlivých postav mohl divák postřehnout, že příběh třinácti dílů se odehrával zhruba během dvou let, i když v rovině obrazové, což způsobilo asi rychlé tempo natáčení, byla vidět jedna univerzální roční doba. Právě tato známá televizní citlivost na detaily odhalovala někdy nedostatek realizační nápaditosti, viz. stereotypní příjezdy služební volhy přes cákající louži, Pláteníkovy příchody domů s obligátním cvaknutím vypínače, nepříliš významově zatížené cesty zaměstnanců po chodbách sekretariátu, jednoznačná charakteristika svazáckých funkcionářů, průhledná až k zjednodušení.

Lidová demokracie, 2. července 1981
autor neuveden
dobová recenze
Režisér pracuje se základním kádrem herců, obsazuje je do podobných typů a jen částečně je obměňuje nebo přináší nové tváře. Vede to k hereckému stereotypu. I když tentokrát všichni představitelé odvedli pod jeho zkušeným vedením své role na vysoké profesionální úrovni, změna v obsazování by jistě byla ku prospěchu věci.

Svobodné slovo, 30. června 1981
autor Mirka Spáčilová
dobová recenze
Okres na severu připomněl nezastupitelnou úlohu strany v naší společnosti, přiblížil každodenní hrdinství jejich pracovníků na všech úrovních a v neposlední řadě vyvolal rozpravu o problémech, které - mnohdy poprvé - přivedl na obrazovku. A to byl záměr tvůrců, který se stal zároveň jejich odměnou za seriál, jenž důstojně a podle svých nejlepších možností přispěl k oslavám 60. výročí založení a XVI. sjezdu KSČ.

použité prameny:
Petr Bednařík, Univerzita Palackého v Olomouci

o seriálu    epizody    osoby a obsazení    tvůrčí štáb    fotogalerie    z dobového tisku